Asiakkaat

TYÖN ALLA & HILJATTAIN TEHTYÄ

Samuli Edelmann
Olavi Louhivuori
Annamari Kähärän orkesteri
Saaga Ensemble
Kuperseikkailu
Dallapé
Club For Five
Jorma Uotinen
Rajaton & Real Group
Antti Tuisku
Nopsajalka
The Northern Governors
Tomas Höglund
Petteri Sariola
Zarkus Poussa
Nicklas Grönholm
Marjukka Tepponen
Pepe Willberg
Pekka Simojoki, fin, eng
TriSis
Jorma Hynninen
Hannu Jurmu
Margit Tuokko
Esa Pietilä
Liberty Ship
Mervi Myllyoja
St. Felix
Feral Burn
Liv Animal
Sun Trio
Levy-Yhtiöt:
Sony Music
EMI Music
Warner Music
FG Naxos
Moskito Television

Asiakkaita

Ulkomaat

Seth Horan(USA)
Don Alder(Canada)
French For Cartidge(LUX/FIN)
Agnia(Latvia)
Tim Ries(USA)
The Truth (France/USA)
Liza (FRA)

Suomi


Afloat
Aikamedia Oy
Airut
Anna Näkkäläjärvi
Anders Pelo
Andre Zweig
Andreas Forsberg
Angelica Klaas
Ann-Charlotte Edberg
Antero Jakoila
Antti Tuisku
Antti Sarpila
Anssi Växby
Arriba Big Band
Birgitta Silvennoinen
Bluuster
Cata Mansikka-Aho
Club For Five
Crea Video
Cube Head
Dirty Licks
Dokumentti
Drott Edberg
fiveAlive
Fontana Media
FST
HanHi-Musa
Helsingin tuomiokapitulin hiippakunta
Hey Day
Hillel Tokazier
Heikki Sarmanto
Helsingin Laulu
How Many Sisters
Ilpo Rossi
Jade
Jan-Erik Nyholm
Jere Ijäs
Johanna Rusanen
Jonna Christensen
Joonatan Rautio
Jorma Hynninen
Jorma Uotinen
Jouni Kokora
Jukka Borg
Jukka Leppilampi
Jussi Raittinen
Kiasma
Kilven Kuoro
Kim Curly Band
Kiven juurilla
Kojo
Kolme Blondia
Kyösti Roth
Lars och Rolf Edberg
Leif Lindeman
Leo Christian
Liv Animal
Maarit
Mal Oy
Marika Krook
Marion Rung
Merja Laaksonen
Matti Fredrikson
Matti Kontio/IMU
My First Band
Music Makers Oy
My First Band
Newolution Ltd
Nopsajalka
Osasto 13
Orkestar Bordurka
Oy FG-Naxos Ab
Park-Music
Pasi Kaunisto
Paukkumaissi
Pauli Leppänen
Pekka Salminen
Pekka Simojoki
Peku Oy
Petra Grönqvist
Petri Ikkelä
Petri Laaksonen
Petri Matara
Petteri Poijärvi
Petteri Sariola
Plastinka
Pohjannaula
Radio Finland – Oy Yleisradio Ab
Rainer Friman
Recallmed
Reijo Ikonen
Rinneradio
Sakari Kukko
Sari Behm
Seppo Koivisto
Seppo Oikarinen
Seppo Rusanen
Simo Saari
Sirkus
Sonera Oyj
Suoralähetys
Svenna Lysgård
Tammi
Tabor Förlaget
Think Twice
TOK Productions
Tuomas Rounakari
TV7
Warp
Whoop
Viktor Klimenko
Ville Rusanen
Virkkalan Seurakunta
VL-Musiikki
Volume Tuotanto
Vox Silentii
World Vision